Forside
Oversigt
Søgeside
Bestilling Nyheder


Admin

Minikonfirmander

 Håndbog i tidsrejser
 Alternative tilgange til minikonfirmandundervisningen
 Christina Mertz Fundrup og Signe Danielsen
 Eksistensen 2019 
167s.

 Minikonfirmandmateriale udarbejdet til 5-dagesforløb i skoleferierne, men materialet kan også tilpasses til et almindeligt minikonfirmandforløb
med lektioner over flere uger.
 Tidsrejsen danner rammen om forløbet. Hver gang går børnene til tidkapslen og får rejsepas til f. eks. Skabelsen, år 0, middelalderen, nutiden,
fremtiden, hvor dagens fortællinger og aktiviteter så udfolder sig. 
 Ideen er at give børnene en forståelse af en sammenhæng mellem Bibelens fortællinger, kirken i historien, kirken i dag, og at de er en del af
denne sammenhæng. Bogen har materiale til fire fulde undervisningsforløb.

 

 

 


 Ro og rejs
 Et undervisningsmateriale til minikonfirmander baseret på børnebibelen Bibelhistorier
 Marie j. Damm
 Bibelselskabet, 2019   50s.

Undervisningsmateriale baseret på børnebibelen Bibelhistorier af Ida Jessen (Bibelselskabet 2016).
Fokus ligger på NT og fortællingerne om Jesus. En gennemgående metode er fantasirejser/meditationer ind i fortællingerne.
Grydeklart materiale til 6 lektioner.

 

 

Minikonfirmand
Et kreativt kirke- og kristendomsforløb
Anne Latour og Ane Helgestad Bjerregaard
Klim 2019
Bogen er tænkt som materiale både til minikonfirmandundervisning og til et kristendomsforløb i folkeskolens mindste klasser.
Materialet er bygget op omkring seks forskellige undervisningsforløb, som hvert især er enkle og nemme at gå til:
et basisforløb, et adventsforløb, et hellig tre konger-forløb, et påskeforløb, et pinseforløb og et høstforløb.
Hvert afsnit rummer opskrift på to grydeklare lektioner

 

 

 

 Skabt af Gud

 Konfirmationsmateriale for udviklingshæmmede, men også velegnet til minikonfirmander!
 Pernille Bach-Mortensen, Anne Mia Lykner og Martin Lysholm Hornstrup
 Eksistensen, 2019  148s.
 Materialet er delt
i 6 dele: 1) overordnede betragtninger om kirkelig undervisning med udviklingshæmmede, 2) grydeklare opskrifter til 14 lektioner,
3) eksempler på taler/prædikener, 4) musikkens betydning, 5) en righoldig samling af fagtesalmer med noder
og 6) billedmateriale.

 

 

 

 

 

 

 Jul - Påske - Pinse

 Dramapædagogik: 3 kirkespil for børn
 Hanne Davidsen
 Eksistensen 2019   114s.
 
Tre kirkespil for børn over kristendommens tre grundfortællinger: jul, påske og pinse

 

 

 

 

 

 

 

Voksenundervisning


 Samtalerum
 Eksistenssamtaler for voksne i folkekirken
 Camilla Funch og Karen Ringsmose
 Eksistensen, 2018     114s.
 
I teori og praksis kommer bogen med et bud på, hvordan folkekirken kan imødekomme interessen for
 eksistentielle samtaler, med særligt henblik på de kirkefremmede 25-50-årige.

 

 

 

 

 

 

 Tænkekort
 Oplæg til samtale
 Anna Helleberg Kluge
 Eksistensen, 2018

 Samtalekort i 4 kategorier: Personlige spørgsmål, generelle spørgsmål, rollekort (hvad ville du svare, hvis du var...) og billeder.  
Kan anvendes med dåbsforældre, brudepar, konfirmandforældre, i studiekreds eller samtalegruppe.

 

 

 

 

Bibelselskabets Håndbibliotek
Små fagbøger, der udforsker væsentlige temaer og begreber i Bibelen
Jesus: Kasper Dalgaard, 100s.

Forskellige forståelser af Jesus gennem de første 7 århundreder e.Kr.f.

Far. Søn. Ånd: Lars Sandbeck og Rikke Vanggaard, 100s.
Giver et bud på, hvordan vi i dag kan forstå, at Gud er treenig og pointerer, at vejen til et meningsfuldt begreb om Gud går via Treenigheden.

Synd for begyndere: Kristian Bøcker, 131s.
Bogen vil indkredse de afgørende træk ved den bibelske forståelse af begrebet synd og bringe disse træk i samspil
med erfaringer fra livet som nutidigt menneske.

 

 

 

 

 Tro på Gud
 Om kristendom i en sekulær verden
 Kåre Egholm Pedersen
 Eksistensen, 2019   128s.

 En bog til præster, der gerne vil tale med moderne mennesker om deres anfægtelser og tvivl og en bog til alle dem,
der ikke er præster eller kristne, men nysgerrige på troen og dog i tvivl. 

Derfor også en bog, som bør tænkes ind i sammenhæng med alle de eksistenssamtaler og -saloner, der inviteres til rundt om i sognene. 

 

 

 

 Lægfolksteologi
 Teologiens fag fra et lægmandsperspektiv
 Sif Egede, Peter Lodberg m.fl.
 Eksistensen, 2018   353s.
 
Udgivet i anledning af Teologi For Lægfolks 50 års jubilæum. En artikelsamling med bidrag fra undervisere indenfor de
 forskellige teologiske fag, som her behandles ud fra lægmandsperspektiv.

 

 

 

 

 Kend hinanden
 Inspiration til ægteskabsgrupper
 Gitte Rasmussen m.fl.
 Lohse, 2018   28s.

 Lille hæfte med praktiske råd til at samle ægtepar i en samtalegruppe om parforhold og ægteskab, og fire samtaleoplæg.

 

 

 

 

 

 Låneord
 En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
 Gudmund Rask Pedersen
 Eksistensen, 2019   117s.

 Ti samtaleoplæg med udgangspunkt i ti romaner.

 

 

 

Religionspædagogik

   Kirken og mennesker med særlige behov
  Menneskesyn og teologi
  Lars Nymark Heilesen (red.)
  Eksistensen, 2018   161s.

  Har sit afsæt i konferencen "Kirker og mennesker med særlige behov - menneskesyn og teologi", afholdt på FUV i 2017,
  og er blevet til på grundlag af oplæggene fra konferencen.

 

 

 

 

 

 Påvirk med respekt
 Et opgør med tanken om, at vi gør andre en tjeneste ved ikke at ville dem noget
 Carsten Hjorth Pedersen
 LogosMedia, 2018   175s.

 Skrevet ud fra den præmis, at neutralitet er en umulighed. Ikke mindst religiøs undervisning/ vejledning er påvirkning. 
 Forfatteren giver hjælp til at finde en sund balance, så man ikke svigter den anden ved enten at gå for tæt på eller ved at
 trække sig for langt tilbage.

 

 

 

 

 

 

 Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb
 Elementær indføring i klasseledelse
 Thomas Nordahl
 Dafolo 2011  63s.
 Letlæst inspiration, også til konfirmandlæreren. Af indholdet:
Lærerens udøvelse af ledelse ; Klasseledelsens betydning for læring og adfærd;
Ledelse og lærerautorietet ; Ledelse og den asymmetriske relation ; Praktisk ledelse af klasser og undervisningsforløb

 

 

 

Blandede nyheder

 Gymnasietro
 Forbliv kristen og gør en forskel
 Rasmus Jonstrup Hansen
 Credo, 2016   191s,

 Den 22-årige forfatter skriver om sine tanker og oplevelser med at leve sin kristne tro ud på gymnasiet.

 

 

 

 

 

 

Tobias & Trine - bøgerne
Pixibøger om kirke og kristendom
Malene Fenger-Grøndahl
Bibelselskabet, 2019     4 bøger à 24s.

 4 små bøger om hhv. dåb, begravelse, jul og påske

 

 

 

 Søg og find i Bibelen
 - God at have liggende i våbenhuset
 Unitas/Eksistensen, 2013    20s.

 10 myldre-illustrationer i "Hvor er Peter"-stil til 10 hændelser fra bibelhistorien