Forside
Oversigt
Søgeside
Bestilling Nyheder


Admin

Nyt til konfirmandundervisningen:

 Guds ord - vores sprog
 
Undervisningsmateriale baseret på elevaktiverende undervisning
 Forfattere: Ane Ørgård Bramstoft og Iben Johanne Thomsen
 Forlag: Eksistensen 2017
 Underviserens bog: 80s. 299 kr.
 Konfirmandens bog: 80s. 149 kr.
 Lektionskort i æske: 88 kort 199 kr.

 Materialet er meget klart funderet på to pædagogiske principper: LæringsCirkelen og Elevaktiverende Undervisning, som kort introduceres i begyndelsen. 
Underviserens bog gennemgår 12 centrale emner i den kristne tro over 14 lektioner og giver helt konkrete anvisninger på den enkelte lek­tion.
Der er angivelser af, hvilke materialer der skal anvendes, og beskrivelse af, hvordan undervisningen kan gennemføres trin for trin.
Der indledes med en beskrivelse af det enkelte forløbs struktur og hensigt. Derefter følger teologiske overvejelser over emnet, som er tænkt som inspiration til samtalerne med konfir­manderne.
Efter hvert forløb findes et forslag til andagt i kirken med salmer og fortællinger, der passer til emnet. Bagerst i bogen findes kopiark til de enkelte lektioner.

Materialet desuden indeholder en bog til konfirmanden og en æske med kort til brug i undervisningen.

 

 

 Bibelen til konfirmander, undervisningsvejledning
 Undervísningsvejledning til den nye, præmierede, konfirmandbibel
 
Forfattere:Lars Nymark og Louise Højlund
 Forlag: Bibelselskabet, 2017
 104s. 399,99 kr.

 I undervisningsvejledningen finder du konkrete bud på forløb, undervisningsideer og arbejdsmåder med udgangspunkt i Bibelen til Konfirmander. 
Vejledningen revitaliserer det klassiske begreb ”bibeltime” og udfolder gennemprøvede oplæg til tolv af slagsen. 
I anden del af vejledningen præsenteres de grafiske navigationsredskaber i Konfirmandbibelen hver for sig ved hjælp af en eller flere undervisningsideer,
der let vil kunne indgå i et hvilket som helst konfirmandforløb.
Materialet vil hjælpe konfirmanderne til at finde ud af, hvor store skatte der findes i Bibelens bøger.   

 

 

 Lommefilosoffen
 Lille håndbog i filosofi med børn (evt. konfirmander)
 
Forfattere: Lærke Groth og Dorete Kallesøe
 Forlag: Filosofipatruljen, 2016
 48s. 100 kr.

 Lommefilosoffen giver er en række håndgribelige værktøjer til, hvordan man kan skabe rammerne for at arbejde med tilværelsens store spørgsmål.
Den er lille, handy og smækfyldt med aktiviteter som f.eks. ”Filosoffens frugtsalat” og ”Begrebsbarometer”.
Lommefilosoffens øvelser og værktøjer hjælper med til at få børnene ud på gulvet og gør tænkningen og samtalen fysisk, sjov og social.
 På www.filosofipatruljen.dk/ressourcer kan man finde en idebank med forslag til filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen.

 

 

 

Til børn og voksne

  Kirkefrø
  Inspiration til kirkeårets tekster for børn
 
Forfattere: Berit Skødt, Rebekka Krüger og Lissen M.B. Jensen
  Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, 2016
  167s.  2195 kr. (inkl. onlineadgang til hjælpemidler)

  Inspiration til aktiviteter og fortællinger til kirkeårets tekster efter 1. tekstrække.

 

 

 

 

 Den Tomme grav
 Lille trylletrick til en fortælling om den tomme grav
 
OAC Danmark  80 kr.

 Man folder papiret ud på en måde, og et billede af Jesus dukker op, man folder det ud igen - og han er væk!

 

 

 

Bibel detektiv. På opdagelse efter Jesus
God opgavebog til en lang gudstjeneste

Forfatter: Jose Perez Montero
Forlag: Scandinavia
14s. 49 kr.

En håndfuld episoder fra evangeliet, hver illustreret med stor myldretegning i stil med "Hvor er Peter", hvor man skal finde bestemte personer og ting. I samme serie fås På opdagelse efter Guds folk/ Det lovede land/ De første kristne.

 

 

 

 

  Katekumenatet
 
En metodebog om voksnes vej til tro
 
Forfatter: Elisabeth Lindow
 Forlag: Eksistensen, 2017
 129s. 198 kr.

 Katekumenatet kendes helt tilbage fra oldkirken og er dåbsoplæring for voksne og nysgerrige mennesker, der søger en trospraksis og et kirkeligt fællesskab.
Katekumenatet foregår i sognet, i menigheden, og fletter sig ind i den lokale praksis, der er på det enkelte sted.
Denne bog er en udførlig vejledning til, hvordan man kan etablere et katekumenat.
Den bygger på erfaringer fra den svenske kirke, men er oversat af sognepræst Line Hage, der er en af pionererne på området i Danmark.
Bogen er udbygget med et særligt afsnit tilpasset forholdene i folkekirken.

 

 Bibelhalvmaraton
 Vejledning til læsning af dele af GT og hele NT
 
Forfattere: Allan Ibsen, Ole Lundegaard og Lasse Åbom
 Forlag: Bibelselskabet, 2017
 135s. 179,95 kr

 Dele af GT og hele NT læses i 30 etaper. Hver etape indeholder afsnittet "Før du læser", som introducerer og hjælper til at åbne læsningen, og
 hver etape afrundes med afsnittet "Efter du har læst", som sætter læsningen i perspektiv.

 

 

 

Om at være menneske
Et spil, som skaber anledning til samtaler om livsspørgsmål

Spiludvikler: Lise Damkjær
Forlag: Kirkefondet
Spil inkl. terning 350 kr.

Består af en terning og 108 spørgsmål fordelt på 6 kategorier af kort: Tro, Håb, Kærlighed, Fødsel, Liv og Død.
Spillet spilles i grupper med 2-5 personer. 
Kan anvendes i både kirkelige og ikke kirkelige sammenhænge.
Kirker kan bruge spillet til åbne spilleaftener, samtaleforløb i mindre grupper, til konfirmander og konfirmandforældre, i menighedsrådet...

 

 

  Inspirationskort til kirken
 Æske med 6 forskellige kategorier af kort i visitkortstørrelse
 
Udgiver: Kirkefondet i samarbejde med Areopagos
 Æske med 6 x 100 kort 595 kr.

 De 6 kategorier, der følger med æsken, er Bibelen, Salmer, Bønner, Velsignelser, Brug kirkerummet og Tanker. 
Udover at have æsken stående i kirken eller våbenhuset, kan kortene også bruges ved gudstjenesten, til konfirmander og i mange andre sammenhænge.
Kort i hver kategori til genopfyldning kan købes.
Derudover kan man også købe kort med Fadervor og Trosbekendelsen.
Kortene i de 3 kategorier Bibelen, Tanker og Velsignelse er også udkommet på engelsk og tysk til kirkens udenlandske besøgende.

 

 

 

 Kirkesangbogen
 229 nyere salmer og åndelige sange
 
Forfatter: Rasmus Nøjgaard (red.)
 Forlag: Det Kgl. Vajsenhus, 2017
 431s. 248 kr.

 Med node og becifringer.

 

 

 

 

 

 

I reformationens tegn: 

 Urimeligt godt nyt
 Grundig og samtidig lettilgængelig indføring i de reformatoriske hovedtemaer
 
Forfatter: Asger Chr. Højlund

 Forlag: Kolon, 2017
 191s. 199,95 kr.

 Det afgørende nybrud, som førte til reformationen, var Luthers nye forståelse af Bibelens indhold
– og dermed af, hvad der er det bærende i den kristne tro.
Dette evangeliske gennembrud og de konsekvenser, det fik for teologi, etik og samfundsliv, er emnet for denne fremstilling.

 

 

 

 

 

Hvorfor er vi så... 
Eksistensens serie af småbøger om reformationens vikningshistorie


Hvorfor er vi så enestående? Reformationen og individet
Forfatter: Christian Hjortkjær

Hvorfor er vi så flittige? Om reformationen og arbejdet
Forfatter: Lars K. Christensen

Hvorfor slår vi ihjel? Om reformationen og krigen
Forfatter: Carsten Selch Jensen

Hvorfor er vi så glade for staten? Om reformationen og retten
Forfatter: Ditlev Tamm

Hvorfor er danskerne danske? Om reformationen og nationaliteten
Forfatter: Uffe Østergård

Hvorfor er vi så rige og lykkelige? Om reformationen og økonomien
Forfatter: Niels Kærgård

Forlag: Eksistensen, 2017
Alle bøger: ca. 70s. 50 kr. pr.stk.

 

Reformationen (Tænkepauser nr. 49)
Basal præsentation af reformationen med særligt henblik på reformationen i Danmark

Forfatter: Bo Kristian Holm
Forlag: Århus Universitetsforlag, 2017
60s. 39,95 kr.

Fin lille indføring i reformationens hovedærinde, sat ind i den historiske kontekst.


 

 

 

 

  Sigurd fortæller om Luther
  Luthers historie, fortalt for børn
 
Forfatter: Sigurd Barrett
  Forlag: Polikens Forlag, 2017
  119s. ill. + CD med historien indtalt af Sigurd og 7 sange 200 kr.

 

 

 

 

 

 

  Martin
  Luthers historie som tegneserie
  
Forfatter: Tom Kristensen
  Forlag: Eksistensen, 2017

  155s. 170 kr.

  Luthers og reformationens historie som tegneserie. Målgruppen er folkeskolens ældre klasser og konfirmander
  På http://www.eksistensen.dk/index.php/amfile/file/download/file_id/366/ findes en undervisningsoplæg til bogen,
  udarbejdet af John Rydahl.

 

 

 

  Find Luther
  Myldreplakat til minikonfirmanderne
 
Forlag: Eksistensen, 2017
  Plakat 70 x 100 cm  110 kr.
  Myldreplakat, hvor Luther dukker op flere steder i det moderne bybillede.
 
Plakaten kan danne udgangspunkt for en samtale med minikonfirmanderne om Luthers aftryk og reformationens betydning for vor ”lutherske kirke” og samfund i dag.
 Undervisningsvejledning findes på

http://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/billeder/Billeder/Materialer/Luther_2017/Find_Luther/Find_Luther_-_Myldreplakat.pdf